Donderdag 11 mei 2017 wer de Tilburgse Broodpater 88 jaar. Dit was echter niet de enige reden voor een feest. Deze dag werd ook gevierd dat de familie Poels – Gerrit, Angelique en zes pleegkinderen – het pand ‘De Pollepel’ aan het Wilhelminapark in gebruik heeft genomen om van daaruit brood en andere levensmiddelen uit te delen aan Tilburgers die in armoede leven.

Bij deze heropening van het pand werd ook de nieuwe naam bekend gemaakt. Gerrit en Angelique Poels verrichtten de onthulling van het nieuwe gevelbord: ‘Poels Pollepel’.