Deze kapel is vermoedelijk in het midden van de vijftiende eeuw gebouwd. De oudste vermelding van het bestaan ervan is een testament uit 1540. Daarin worden tien stuivers vermaakt aan ‘onser lijever vrouwen inder capellen aen die Hasselt’. Het bronzen Mariaklokje in het torentje is in 1536 gegoten en heeft de inscriptie ‘Maria is mynen naem / Jasper Moer maeckten mij / int jaer ons Heeren MCCCCCXXXVI’.

De geschiedenis van de kapel is bewogen. Omdat het vanaf 1648 verboden was katholieke erediensten te houden, kreeg de kapel verschillende bestemmingen, onder meer als woning van 1743 tot 1794. In 1796 werd de kapel weer als gebedsruimte in gebruik genomen. Het Mariabeeld dat in de kapel wordt vereerd, stamt uit het begin van de zestiende eeuw. Petrus (Peerke) Donders bad vaak in de kapel en een plaquette herinnert daaraan.

Aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw was de kapel danig in verval geraakt. Onder leiding van prof. dr. Harry van den Eerenbeemt begon in 1970 een actie voor een grondige restauratie. Op 14 oktober 1972 werd de kapel heropend. Het beheer is sindsdien in handen van de Stichting tot beheer van de Hasseltse Kapel.