We zien hier het Mariabeeld in de Hasseltse kapel.

Het huidige Mariabeeld staat er pas sinds 1796, kort nadat na de inval van de Fransen en de Bataafse omwenteling het aan de katholieken was toegestaan om opnieuw de eredienst te vieren in de kapel. Het gepolychromeerde houten beeld met barokke stijlkenmerken is slechts een buste van Maria met een kindje op de arm. Het is dus zoals vaker wordt gezien een aankleedpop waarbij alles wat toch niet te zien is weggelaten werd. De kronen en sieraden van edelmetaal zijn geschenken van vrome weldoeners sinds de 19e eeuw. In 1971-1972 werd het beeld gerestaureerd. De bedevaartpraktijk kennen we ook pas met zekerheid uit de negentiende eeuw, dus na de intronisatie van het huidige beeld. De mirakels waarnaar de talloze ex-voto’s die in de kapel hangen verwijzen, zijn dus aan deze betrekkelijk jong Lieve Vrouw te danken en niet aan een oeroud wonderbeeldje zoals dat op andere plaatsen het geval is. De verering is er echter niet minder groot om.