Het Witte Kasteel in Loon op Zand. Het Witte Kasteel in Loon op Zand is een Rijksmonument, heeft een landgoedstatus conform het geen daarover is vastgelegd in de Natuurschoonwet en is onderdeel van een Historische Buitenplaats. Familie de Pundert heeft 22 oktober 2013 het Kasteel geschonken aan de Stichting Het Witte Kasteel

Voor de oorsprong van Het Witte Kasteel moeten we terug in de tijd naar de late Middeleeuwen. In 1383 werd de heerlijkheid Loon op ’t Sant of Venloon, zoals de oude namen luiden, door hertogin Johanna van Brabant uitgegeven aan ridder Pauwels van Haestrecht. Deze ridder had grote plannen, want nog in hetzelfde jaar sprak hij in ’s Gravenhage over een huis en erf ‘da hi timmeren sal tot Lone’. Vier jaar later, in 1387, is er in een oorkonde van hertogin Johanna van Brabant sprake van de ‘borch van Venloen’. Deze ‘borch’ bestond uit een eenvoudige bakstenen woontoren van ongeveer 11 bij 13 meter met een muurdikte van 2 meter. De funderingen van het huidige kasteel dateren nog uit deze periode. Mogelijk is ook het fraaie ribloze keldergewelf uit deze tijd.
Het tegenwoordige aanzien van Het Witte Kasteel werd bepaald door een renovatie omstreeks 1777. Het geslacht Van Salm tot Salm, toen in het bezit van de heerlijkheid, gaf het kasteel de oorspronkelijke vorm van de woontoren terug. De voorburcht en de overbouwde toegangsbrug werden afgebroken. De ingang van de toren werd van de oostzijde verplaatst naar de noordzijde, waar een nieuw voorplein met bijgebouwen verrees (koetshuis en neerhuis). Ook het interieur werd aangepast aan de wensen die men in 18e eeuw had met betrekking tot comfort.

Die aangename rust werd in de Tweede Wereldoorlog ruw verstoord toen Het Witte Kasteel na beschietingen zwaar beschadigd werd. Een indrukwekkende restauratie, voltooid in 1950, gaf Het Witte Kasteel zijn oude verschijning weer terug.